Aktualności

25 rocznica uchwalenia ustawy o Policji

Konferencja popularnonaukowa poświęcona 25–leciu podpisania ustawy o Policji odbyła się 23 kwietnia 2015 r. w gmachu Sejmu RP. Patronat honorowy objął Marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Organizatorami konferencji byli; Komendant Główny Policji i Zespół Parlamentarny ds. Służb Mundurowych. W konferencji uczestniczyli komendanci wojewódzcy, przedstawiciele kancelarii Sejmu, szefowie BOR, przedstawiciele innych służb, stowarzyszeń związanych z policją, świata nauki i kultury.

Sejm RP ustawą z 6 kwietnia 1990 r. przyjął nowe regulacje prawne czyli tzw. pakiet ustaw policyjnych.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, a następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński i Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Dzięki przekazowi online w konferencji uczestniczyli słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i szkół Policji w Słupsku, Pile i Katowicach. Jak powiedział nadinsp. Krzysztof Gajewski dla słuchaczy w/w szkół to lekcja historii współczesnej policji, pokazująca osiągnięcia tych 25 lat.

Wystąpienia zaproszonych gości wskazywały na zadania i wyzwania jakie stanęły przed nową formacja mundurową po przemianach ustrojowych. W ciągu tych 25 lat działania policji były związane nie tylko ze zmianami politycznymi ale przede wszystkim społecznymi. Polska weszła do Unii Europejskiej i Strefy Schengen, nastąpił niespotykany rozwój nowych technologii informatycznych. Ale co najważniejsze policja zyskała wysokie zaufanie społeczne.

Z okazji jubileuszu 25-lecia ustawy o Policji miesięcznik „Policja 997” wydał numer specjalny „25 lat Po(mi)licji".